Enklare hantering

Samla alla dina ägg i en låda!

Genom e-handelspaket får du en totallösning för din e-handels behov. Du får en modern webbutik, lagerhantering och logistik - allt i samma paket. Du får lägre kostnader på grund av våra stordriftsfördelar, och du sparar tid som du kan använda till annat.Du får en enda samarbetspartner som tar hand om din e-handels alla grundläggande behov. Enkelt och prisvärt

Läs mer om hur vi kan förenkla för dig och minska dina kostnader

Ingen personaladministration

Att ha personal anställd är i dagens Sverige inte billigt. Det kostar både pengar och tid. Förutom lönen så tillkommer arbetsgivaravgifter, försäkringar, pensionssparande, semesterlön, ev sjukdagar, samt rekryterings och upplärningskostnader m.m. Det innebär också en hel del administration. Skattedeklaration ska lämnas in varje månad, lön betalas ut och lönebesked skrivas, och naturligtvis ska en arbetsplats tillhandahållas. Sedan tillkommer den tid och det engagemang som krävs för att få en väl fungerande arbetssituation. Man brukar räkna med att en anställd kostar dubbelt så mycket som han har i lön, dvs är årslönen 200 000 kostar han egentligen 400 000. Genom att välja e-handelspaket så slipper du dessa kostnader och det arbetsgivaransvar det innebär att ha anställd personal.

[ vill du se alla fördelar läs mer här ]